Podmienky používania

Tieto všeobecné podmienky používania stránky komunitnyslovnik.sk (ďalej len „stránka“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami (ďalej len „používatelia“) a prevádzkovateľom stránky. Táto stránka nie je vhodná pre všetky skupiny používateľov. Všetok obsah zverejnený na webovej lokalite je vytvorený používateľmi, ktorí pristupujú na webovú lokalitu. Stránka nenesie žiadnu zodpovednosť a záväzky za akýkoľvek obsah ani za činnosť týchto používateľov.

Obsah je niekedy prezentovaný svojským spôsobom, ktorý môže byť pre niektorých urážlivý. Ak sa nepovažujete za vhodného používateľa, nenavštevujte túto webovú stránku.

Za používanie webovej stránky preberáte plnú zodpovednosť a riziko. Nezaručujeme, že webová lokalita bude bez chýb alebo to že chyby budú opravené. Nezaručujeme, že webová lokalita bude spĺnať vaše požiadavky, alebo že vám bude vždy dostupná. Nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z vášho používania tejto webovej stránky.

Odoslaním používateľského obsahu na stránku nám udeľujete bezplatnú, trvalú, neobmedzenú licenciu na reprodukciu, prípravu odvodených diel, distribúciu kópií, verejné zobrazovanie vášho používateľského obsahu na akomkoľvek médiu a na akýkoľvek účel. Obsah na stránke je voľne šíriteľný s podmienkou uvedenia zdroja na viditeľnom mieste.

Tieto všeobecné podmienky môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené, pričom ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.

Zásady ochrany osobných údajov

◈ Aké údaje získavame:
Informácie týkajúce sa vášho používania stránky vrátane IP adresy a dátumu a času vašej požiadavky. Na prihlasovanie a registráciu použivateľov používame e-mailové adresy. V prípade prihlásenia cez sociálne siete, získavame identifikátor, meno a e-mailovú adresu na založenie a prepojenie účtu.

◈ Ako údaje používame:
Vaše informácie zhromaždujeme s cieľom zlepšiť obsah našej webovej stránky, zamedziť SPAMu a preťažovaniu servera, na autentifikáciu používateľov a ukladanie reakcií na jednotlivé slová.

◈ Kedy zdieľame vaše údaje:
Vaše údaje neposkytujeme ani nepredávame iným organizáciám na komerčné účely.

◈ Odstránenie údajov:
Prihlásený používateľ si môže v nastaveniach (MENU -> *Názov účtu* -> Nastavenia) účet aj so všetkými údajmi a príspevkami zmazať. Ak je používateľ prihlásený cez socialne siete, môže si v nastaveniach toto prepojenie odstrániť, čím sa zmažú údaje spojené s týmto účtom. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár s predmetom "Ochrana údajov." Na odvolanie súhlasov kliknite .