🇬🇷

Grécké slová

Demagóg

Slovo Demagóg sa skladá z gréckych slov: Demos (ľud), agogos (vodca). Je to človek, ktorý zavádza ľudí svojím pôsobivým, no klamlivým prejavom. Demagóg využíva ľudové predsudky a falošné tvrdenia a sľuby, aby získal moc. Takíto ľudia sa vyskytujú najmä v politike:


B. Kollár a jeho sľuby na billboardoch, že vybuduje 25 000 nájomných bytov.

Avatar anonýmneho autora

Antonymum

Antonymum

Slovo sa skladá z 2 gréckych slov: "anto" - opak, "onym" - meno. Bolo prvý krat použité v 19. storočí v Anglicku a odvtedy sa stalo všeobecne uznávaným termínom v oblasti štúdia jazyka a lingvistiky. Znamená to presný opak slova. Antonymum a opak sú synonymá.


Studený / Horúci

Bezpečný / Riskantný

Radost / Smútok

Cringe / Lit

Avatar anonýmneho autora