Skratky

OG

Pôvodne skratka pre "original gangster". Je to niekto, kto je v pouličnom gangu už veľmi dlho alebo je jeho vysokopostaveným členom.

V súčasnosti je to skratka pre slovo "originálny". Ten, kto je OG, má svôj vlastný štýl a nemá potrebu niekoho napodobňovať. Taktiež to môže označovať retro veci alebo veci v pôvodnom stave.

OG | oudží

Avatar anonýmneho autora

fr

Obľúbená skratka z TikToku "for real" - naozaj. Zvyčajne sa píše na konci vety, keď chcete zdôrazniť, že to čo píšete myslíte vážne.


V karate mám čierny pás no cap fr.

Moja oktávka v čipe dokáže dať z nuly na sto pod 10 sekúnd fr.

Avatar anonýmneho autora

OMG

Skratka pre "Ó môj bože", po anglicky "Oh my god". Je to prejav prekvapenia, hnevu či nedôvery. Používa sa najmä v textových správach, bohužial nájdu sa aj takí , čo to používajú v hovorovej reči.


OMG, ten film bol skvelý.

Avatar anonýmneho autora

GG

Skratka používaná prevažne hráčmi, ktorí po skončení hry napíšu gg (good game) ako priateľské gesto, že si tú hru užili. Taktiež sa dá použiť ako urážka, keď niekto urobí neintelegentnú vec ako napríklad keď streamer nechcene ukončí vysielanie, potom čo zakopne o predlžovačku.

Avatar anonýmneho autora

Wyd

-

Čo robíš (what are you doing). Je to neformálny spôsob, ako sa opýtať na niečie aktivity.

Avatar anonýmneho autora

TIFU

Skratka pre "Today I fucked up" (Dnes som to dojebal). Vyskytuje sa na anglických forách, kde autor popisuje svoju nešťastnú príhodu.


TIFU tým, že som zabudol doma zapnutú žehličku.

Avatar anonýmneho autora

SaaS

Softvér ako služba (SaaS) je spôsob distribúcie softvéru, pri ktorom sú aplikácie sprístupnené zákazníkom cez internet, čím sa eliminuje potreba používateľov inštalovať, spravovať a aktualizovať aplikáciu manuálne. Namiesto toho, aby ste si tu aplikáciu kúpili, mesačne platíte spoločnosti za používanie aplikácie.


Príklady: Netflix, Microsoft Office 365, LastPass.

Avatar anonýmneho autora

YOLO

Skratka pre "Žiješ len raz" alebo po anglicky "You only live once". Vačšinou sa používa sa ironicky alebo ako výhovorka na hlúpu alebo nebezpečnú vec.


Rečník 1: Počuj, mal by si spomaliť, v dedine je maximálka 50 a ty ideš 130.

Rečník 2: YOLO

*náraz do pouličnej lampy*

GOAT

Anglická skratka "Greatest of All Time." V preklade "Najlepšie z najlepších." Hovorí sa, keď je niečo skvelé, veľkolepé, spektakulárne.
Avatar anonýmneho autora

NPC

Skratka pochádza z počítačových RPG hier, kde NPC (Non-playable character) je nehrateľná postava, čiže postava, ktorú hráč nedokáže ovládať. Tieto postavy sú naprogramované tak, aby poskytovali vopred určené odpovede a dialógy. Je to aj spôsob ako nazvať niekoho predvídateľným či jednoduchším.


Charakteristika NPC v hrách:

  • Odpovedanie na všetky otázky zaužívaným dialógom bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na danú situáciu.
  • Nelogické správanie a robotický pohyb.
  • Poskytuje hráčovi rôzne úlohy (questy).

Rečník 1: *Objedná si pizzu*

Kuriér: *Dozvezie pizzu*

Kuriér: Nech sa páči, prajem dobrú chuť.

Rečník 1: Ďakujem aj ja vám.

Príspevky: