Význam slova Arizátor

Arizátor

Arizácia je prevod majetku vo vlastníctve Židov na nežidovské obyvateľstvo v nacistickom Nemecku v rokoch 1933 až 1945. Jeho cieľom bolo previesť hospodárske podniky vo vlastníctve Židov do "árijského", t. j. nežidovského vlastníctva. Arizátor je ten, kto tento majetok zabavoval.

Avatar anonýmneho autora