Význam slova Asociál

Asociál

Je to niekto, kto sa vyhýva sociálnej interakcii a je voči ostatným sobecký, bezohľadný alebo nepriateľský. Na rozdiel od antisociála, jeho chovanie ovplyvňuje len samého seba. Patria sem závislosti ako alkoholizmus, gamblerstvo, sebapoškodzovanie a ďalšie.


Asexuál = Človek bez potreby sexu.

Asociál = Človek bez potreby socializovať sa.

Avatar anonýmneho autora