Význam slova Buntošiť

Buntošiť

Robiť bordel/hluk, najčastejšie v noci, keď nedokážete zaspať.

"Buntošiť niekoho" - Keď niekoho otravujete hlukom, nedáte mu pokoj.


Celú noc som ani oko nezažmúril, malý (syn) s niečim vkuse buntošil.

V noci si dávam hudbu na sluchadlá, nechcem buntošiť susedov.

Buntošiť | buntošenie

Avatar anonýmneho autora