Význam slova CP-čkar

CP-čkar

Cezpoľný, prisťahovalec, niekto kto sa nenarodil v meste, v ktorom žije. Zvyčajne ide o študentov na internátoch alebo robotníkov. Domáci/miestni obyvatelia takto negatívne označujú ľudí, ktorí do ich mesta dochádzajú za prácou.


Skratka CP môže znamenať aj "cestovné poriadky." CP-čkar je teda môže byť aj niekto kto, využíva vlaky, autobusy či inú verejnú dopravu.


Bratislavčania sa často sťažujú, že im CP-čkári preberajú prácu.

CP-čkar | cpckar

Avatar anonýmneho autora