Význam slova Funus

Funus

Slovenský a český archaizmus pre slovo pohreb. Pochádza z latinského fūnus (genitív fūneris) - pohreb, smrť, mrtvola. Z toho vzniklo aj slovo funebrák - zamestnanec pohrebnej služby.


Starostovi vystroli dôstojný funus aj s karom pre celú dedinu.

Netvár sa tak smutne, nie sme na funuse, ale na svadbe.

Funus | funebrak

Avatar anonýmneho autora