Význam slova Koncipient

Koncipient

Je to pomocník, ktorý pod dozorom vykonáva prax za účelom nadobudnutia vedomostí a osvojenia si skúseností potrebných na výkon budúceho povolania. Príklady: advokátsky koncipient, notársky koncipient, exekútorský koncipient.

Avatar anonýmneho autora