Význam slova Konexia

Konexia

Vplyvná známosť, označuje spojenie medzi dvoma alebo viacerými osobami, ktoré jednej strane poskytuje nespravodlivú výhodu alebo vplyv nad druhou stranou. Toto slovo má často negatívny význam, pretože naznačuje, že vzťah je založený skôr na korupcii alebo rodinkárstve než na zásluhách alebo spravodlivosti.


Napríklad: Politik, ktorý využíva svoje konexie na získanie lukratívnej štátnej zákazky pre firmu svojej rodiny, hoci existujú aj iní lepší uchádzači.

Avatar anonýmneho autora