Význam slova Kongregácia

Kongregácia

Skupina ľudí, ktorí sa stretávajú za spoločným účelom alebo činnosťou. Často má náboženský kontext, napríklad zhromaždenie veriacich v kostole. Môže sa však používať aj v inom kontexte ako zhromaždenie ľudí na konferencii alebo akomkoľvek organizovanom podujatí.

Avatar anonýmneho autora