Význam slova Konotácia

Konotácia

Konotácia

Vedľajší význam slova, autor tak naznačuje svoju myšlienku alebo postoj.


Zastavil ma policajt. - neutrálna konotácia

Zastavil ma fízel. - negatívna konotácia


V oboch prípadoch vety znamenajú to isté, no v druhej vete sa zdá, že autor je na policajta nahnevaný kvôli tomu, že ho zdržuje.


Denotácia je opak, je to doslovný význam slova.

Avatar anonýmneho autora