Význam slova Mashallah

Mashallah

Arabská fráza, ktorá sa často používa na vyjadrenie obdivu, uznania alebo na odvrátenie zlej energie, keď sa niekomu alebo niečomu skladá kompliment. Používa sa na uznanie niečoho za dobré, krásne alebo pôsobivé.


V doslovnom význame sa prekladá: ako to Boh chcel alebo aj ako Allah chcel, tak sa stalo. Slovo Inshallah v preklade ak Boh tak chce, sa používa podobne, ale namiesto minulosti (niečo dobré sa stalo) označuje budúcnosť (niečo dobré sa stane).

Avatar anonýmneho autora