Význam slova Namaste

Namaste

Bežný pozdrav používaný v Indii. V preklade "klaniam sa ti" alebo aj "skláňam sa Bohu v tebe." Pozdrav vychádza z Hinduistickej myšlienky, že Boh prebýva v každom jednom z nás a preto ten, ktorého pozdravíte, si zaslúži úctu.


S týmto pozdravom sa môžete stretnúť aj pri Jóge, kde na začiatku a na konci hodiny sa všetci chytia za ruky na znak úcty a mieru.

Avatar anonýmneho autora