Význam slova Neonacista

Neonacista

Neonacista

Tento človek presadzuje ideológiu nacizmu, šíri s ním spojené symboly, napríklad swastiku, nacistické čísla ako:

  • 14 - Odkaz na vetu známu ako "14 slov", kde sa hovorí o nadradenosti bielej rasy.
  • 88 - odkazuje na pozdrav "Heil Hitler", H je 8. písmeno v abecede.

Môže mať nenávistné názory a prejavy voči menšinám, ktorých táto ideológia odsudzuje.


Prípona "Neo" (nový) je preto, lebo túto ideológiu prispôsobuje súčasnej dobe. Neonacizmus je nástupcom nacizmu z čias 2. svetovej vojny.

Avatar anonýmneho autora