Význam slova Pandúr

Pandúr

Slovenský slangový výraz, ktorý sa používa na označenie policajta. Tento výraz má často negatívne konotácie a môže byť spojený s autoritárskym praktikami policajtov alebo s nepríjemnými skúsenosťami s políciou. Používanie tohto slova na označenie policajta môže byť nevhodné a urážlivé.

Avatar anonýmneho autora