Význam slova S5

S5

-

Skratka späť. Príklad: Počkajte ma chvíľu, hneď sa vrátim S5.

Avatar anonýmneho autora