Schrödingerova mačka

Schrödingerova mačka

Hypotetický experiment v kvantovej mechanike, ktorý skúma podstatu pravdepodobnosti a superpozície. Experiment zahŕňa umiestnenie mačky do škatule s jedom, ktorý sa môže, ale nemusí uvoľniť na základe rozpadu rádioaktívneho atómu. Podľa kvantovej mechaniky, kým sa škatuľa neotvorí a mačka sa nespozoruje, je mačka súčasne živá aj mŕtva.

Avatar anonýmneho autora