Význam slova Vajgel

Vajgel

Ohorok z cigarety.


Tipni toho vajgla do popolníka, nie na zem!

Nedohasený vajgel bol už neraz príčinou vzniku lesného požiaru.

Avatar anonýmneho autora