Fiasco

Označenie úplného zlyhania alebo katastrofy, často v dôsledku série nešťastných udalostí alebo zlých rozhodnutí. Ide vačšinou o ľudskú chybu.


Slovo pochádza z talianskeho slova fiascho v preklade fľaša. Pôvod nie je známy, údajne keď sklár pokazil nejaký krásny predmet, urobil z neho obyčajnú fľašu. Časom sa význam slova vyvinul na označenie akéhokoľvek zlyhania.


Toto divadelné predstavenie bolo fiascom. Herci zábudali svoje vety a jednému sa podarilo spadnúť z pódia.

Avatar anonýmneho autora

MH

Man-hour (človekohodina) alebo hodina práce je jednotka predstavujúca neprerušovanú prácu bez prestávok priemerného zamestnanca za jednu hodinu.


Jednotka sa používa pri plánovaní projektov na odhadnutie času a nákladov potrebných na dokončenie projektu.

MH | man-hour

Avatar anonýmneho autora

MD

Man-day alebo v krkolomnom preklade človeko-deň, je merná jednotka používaná najmä v IT oblasti na odhad množstva práce potrebného na dokončenie projektu. Jednotka predstavuje prácu, ktorú môže jeden človek vykonať za jeden pracovný deň (8-10 hodín).


Napríklad, ak projekt vyžaduje, aby dvaja ľudia pracovali päť dní na jeho dokončení, treba na jeho dokončenie 10 človeko-dní (2 ľudia x 5 dní).

MD | man-day

Avatar anonýmneho autora

Kongregácia

Skupina ľudí, ktorí sa stretávajú za spoločným účelom alebo činnosťou. Často má náboženský kontext, napríklad zhromaždenie veriacich v kostole. Môže sa však používať aj v inom kontexte ako zhromaždenie ľudí na konferencii alebo akomkoľvek organizovanom podujatí.

Avatar anonýmneho autora

Štátizmus

Je to politická ideológia alebo systém, ktorý kladie štát na najvyššiu priečku hierarchie. Vláda má významnú centralizovanú kontrolu a silnú ruku nad rôznymi aspektmi spoločnosti vrátane hospodárstva, sociálnej politiky a osobných slobôd. To môže zahŕňať vlastníctvo kľúčových odvetví, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie a niektoré podniky, spolu so zákonmi zameranými na zníženie príjmovej nerovnosti.

Avatar anonýmneho autora

MLM

MLM

Viacúrovňový marketing (multi-level marketing), alebo ľudovo pyramída, je to kontroverzný obchodný model, v ktorom predajcovia získavajú príjmy nielen zo svojho predaja, ale aj z predaja ľudí, ktorých do spoločnosti naverbujú. Spoločnosti s MLM majú zvyčajne hierarchickú (pyramídovú) štruktúru - ten, kto je navrchu zarába najviac a tí čo sú na spodku najmenej.

MLM | pyramída

Avatar anonýmneho autora

Sasuga

Japonské slovo, ktoré možno preložiť ako presne podľa očakávaní, nič menej som od vás nečakal. Je to spôsob, ako vyjadriť obdiv niekomu, kto dosiahol výsledky, ktoré splnili alebo prekročili vaše očakávania. Slovo sa niekedy používa aj ironicky.

Avatar anonýmneho autora

Gyaru

Gyaru

Japonská módna subkultúra, ktorú charakterizujú mladé ženy s výstredným a načačkaným vzhľadom. Tento štýl často zahŕňa prvky ako silne opálená pokožka, farebný make-up, krikľavé oblečenie, kopec šperkov a zafarbené vlasy či parochne. Tento štýl sa dištancuje od japonských noriem krásy ako sú bledá pokožka, tmavé vlasy a drobná postava.

Avatar anonýmneho autora

Intermezzo

Je to vložka/vsuvka, ktorá sa vyskytuje medzi dvoma väčšími časťami diela, napríklad medzi dejstvami opery alebo scénami v divadelnej hre.

Môže to byť napríklad:

  • Krátka inštrumentálna skladba, ktorá slúži na prechod medzi jednotlivými časťami hudobného diela.
  • Vedlajšia príhoda, ktorá nakrátko preruší hlavný dej.

V taliančine intermezzo doslova znamená medzihra.

Avatar anonýmneho autora

Mashallah

Arabská fráza, ktorá sa často používa na vyjadrenie obdivu, uznania alebo na odvrátenie zlej energie, keď sa niekomu alebo niečomu skladá kompliment. Používa sa na uznanie niečoho za dobré, krásne alebo pôsobivé.


V doslovnom význame sa prekladá: ako to Boh chcel alebo aj ako Allah chcel, tak sa stalo. Slovo Inshallah v preklade ak Boh tak chce, sa používa podobne, ale namiesto minulosti (niečo dobré sa stalo) označuje budúcnosť (niečo dobré sa stane).

Avatar anonýmneho autora