Vajgel

Ohorok z cigarety.


Tipni toho vajgla do popolníka, nie na zem!

Nedohasený vajgel bol už neraz príčinou vzniku lesného požiaru.

Avatar anonýmneho autora

NDA

Dohoda o mlčanlivosti (Non disclosure agreement). Je to právna zmluva medzi stranami, v ktorej sa uvádzajú dôverné informácie, ktoré si chcú navzájom poskytovať, a obmedzuje sa ich poskytovanie tretím stranám. V prípade porušenia hrozí pokuta alebo dokonca vezenie.


Napríklad pri vývoji softvéru sa NDA podpisuje na ochranu firemného kódu alebo obchodného tajomstva.

Avatar anonýmneho autora

Košer

Je to jedlo, ktoré sa pripravuje a konzumuje v súlade so židovskými diétnymi zákonmi (kašrut). Znamená to, že jedlo je pripravené a spracované spôsobom, ktorý dodržiava špecifické náboženské smernice ako:

  • Oddeľovanie mliečnych a mäsových výrobkov (napr. zákaz prípravy cheeseburgerov)
  • Zabezpečenie toho, aby mäso pochádzalo zo zvierat zabitých podľa rituálnych postupov známe ako Šchita, pre rýchle a humánne usmrtenie.
  • Poriadne odkrvenie mäsa, konzumácia krvi je zakázaná.
Avatar anonýmneho autora

Šérovať

Poslovenčiná verzia anglického slova "share" - zdielať, podeliť sa s niečim/niekym.


Mohol by si mi šérnuť fotky z dovolenky.

V reštaurácii: Každý si objednáme niečo iné a pošérujeme si jedlo medzi sebou.

Avatar anonýmneho autora

Gachi

Gachi alebo gachimuchi je meme, ktoré vznikolo na základe japonskej série remixov videí na internete. Zvyčajne ide o výber rôznych klipov a zvukových fragmentov, v ktorých vystupujú svalnatí muži, a ich remixovanie do vtipných a chytľavých videí. Tieto klipy najčastejšie pochádzajú z gay porna, v ktorom vystupujú herci ako Van Dark Holm a Billy Herrington.


Samotný výraz nemá špecifický význam; je to skôr odkaz na štýl remixov a videí, ktoré sa stali populárnymi v rámci určitých internetových komunít na stránkach ako Twitch či YouTube.

Avatar anonýmneho autora

Passé

Slovo "passé" je francúzsky výraz, ktorý znamená "zastaraný" alebo "už nie je v móde/kurze". Často sa používa na označenie niečoho, čo bolo kedysi populárne alebo módne, ale teraz sa považuje za staromódne alebo zastarané.


Rečník 1: Zdá sa mi to alebo zvonové nohavice sa dostávajú do módy?

Rečník 2: Nie, stále sú passé.

Avatar anonýmneho autora

Neonacista

Neonacista

Tento človek presadzuje ideológiu nacizmu, šíri s ním spojené symboly, napríklad swastiku, nacistické čísla ako:

  • 14 - Odkaz na vetu známu ako "14 slov", kde sa hovorí o nadradenosti bielej rasy.
  • 88 - odkazuje na pozdrav "Heil Hitler", H je 8. písmeno v abecede.

Môže mať nenávistné názory a prejavy voči menšinám, ktorých táto ideológia odsudzuje.


Prípona "Neo" (nový) je preto, lebo túto ideológiu prispôsobuje súčasnej dobe. Neonacizmus je nástupcom nacizmu z čias 2. svetovej vojny.

Avatar anonýmneho autora

Kaliopky

Kaliopky

Dámske legíny s gumou na spodku, ktorá sa naťahuje cez chodidlo. Týmto sa zabezpečí, že sa nebudú vyhrňovať. Sú veľmi podobné šponovkám. V angličtine sa označujú aj ako stirrup leggings.

Avatar anonýmneho autora

Pro bono

Latinské slovo v preklade "pre (verejné) dobro". Ten, kto pracuje pro bono, robí určitú činnosť z vlastného presvedčenia bez nároku na odmenu.


Napríklad, keď niekto dobrovoľne zbiera odpadky, aby udržiaval čistotu v meste alebo právnik, ktorý obhajuje chudobného klienta pro bono, lebo verí, že je nevinný.

Avatar anonýmneho autora

Fušer

Fušer

Nešikovný robotník, ktorého výsledná robota má značné nedostatky či už kvôli lenivosti (rýchlosť na úkor kvality) alebo neodbornosti.

Fušeriny:

  • odlepujúce sa dlaždice - na ich lepenie používa pur penu
  • nerovnosť omietok - vodováhu má len na opieranie
Avatar anonýmneho autora