Try hard

Try hard

Môže to byť:

  • Človek snažlivec, ktorý hru priveľmi prežíva a prehnane sa v nej snaží.
  • Človek s tmavšou pokožkou (na základe Twitch emotu).
Avatar anonýmneho autora

Keknúť si

-

Mať pohlavný styk, vrznúť si.


Na včerajšom rande som si kekol.

Avatar anonýmneho autora

Waifu

Japonská skomonelina anglického slova "wife" - manželka. V japončine toto slovo neexistuje, je to len narážka na japonskú výslovnosť. Slovo je prevažne používané weebmi na označenie fiktívnej ženy (zvyčajne z anime, mangy alebo videohier), ktorá ich priťahuje natoľko, že by si ju vzali.

Avatar anonýmneho autora

Senpai

Japonské oslovenie, ktoré sa používa, keď je niekto starší ako vy alebo má viac skúseností v danej oblasti ako vy. Napríklad takto oslovuje študent (kouhai) z nižšieho ročníka študenta (senpai) z vyšieho ročníka.

Senpai | kouhai

Avatar anonýmneho autora

IRL

Skratka "In real life" v preklade: naživo, v skutočnom živote.

Označenie sa napríklad používa:

  • Pri internetových vysielaniach, ktoré sú vysielané v reálnom čase.
  • Kategória IRL videí, ktoré zachytávajú živoť jednotlivca, ktorý ich nahráva.
Avatar anonýmneho autora

Streamer

Niekto, kto na internete naživo vysiela videohry, svoje hobby alebo robí IRL pre publikum. Úspešní streameri sa tým dokážu uživiť prostredníctvom peňažných darov, platených odberov od divákov a reklamy na tovar na svojom streame.

Avatar anonýmneho autora

GG

Skratka používaná prevažne hráčmi, ktorí po skončení hry napíšu gg (good game) ako priateľské gesto, že si tú hru užili. Taktiež sa dá použiť ako urážka, keď niekto urobí neintelegentnú vec ako napríklad keď streamer nechcene ukončí vysielanie, potom čo zakopne o predlžovačku.

Avatar anonýmneho autora

Funus

Slovenský a český archaizmus pre slovo pohreb. Pochádza z latinského fūnus (genitív fūneris) - pohreb, smrť, mrtvola. Z toho vzniklo aj slovo funebrák - zamestnanec pohrebnej služby.


Starostovi vystroli dôstojný funus aj s karom pre celú dedinu.

Netvár sa tak smutne, nie sme na funuse, ale na svadbe.

Funus | funebrak

Avatar anonýmneho autora

Touché

Šermiarsky výraz, pri ktorom šermiar úspešne zasiahne protivníka. Tento výraz sa tiež používa sa na uznanie toho, že niekto v hádke alebo diskusii vzniesol dobrý argument proti vám a vášmu názoru, a teda akoby vás imaginárne zasiahol/porazil.

Touché | tuse

Avatar anonýmneho autora

Archaizmus

Zastrané slovo, čiže slovo, ktoré je také staré, že v súčastnosti je počuť len zriedkavo a teda už sa nepoužívajú a boli nahradené inými. Často sa s nimi dá stretnúť v historických dielach - Hamlet, Svätopluk a podobne. Samotné slovo archaizmus pochádza z gréckeho archaïkós, čo znamená "počiatok" alebo "starobylý".


  • Servus, serva - otrok
  • Mrazivo - zmrzlina
  • Jáger - horár
Avatar anonýmneho autora