🇸🇰

Slovenské slová

Radkovica

Radkovica

Twitch emotikon vytvorený používateľom RADEK. Je to podobné skratke LOL, píše sa vtedy, keď vás niečo úprimne rozosmeje. Na zobrazenie emotikonu je nutné mať rozšírenie "BetterTTV."


Rečník 1: Letí jedna mucha okolo druhej a druhá okolo pol tretej.

Rečník 2: Radkovica

Avatar anonýmneho autora

Žigov blafák

Sexuálna technika, pri ktorej muž tesne pred vyvrcholením partnerke napľuje na chrbáť (tzv. predstieraný mužský orgazmus), pričom partnerka je v domienke, že sa jej muž ejakujoval na chrbáť. Keď sa otočí, aby sa presvedčila, vystrelí jej ejakulát rovno do tváre.

Avatar anonýmneho autora

Degeš

Človek, ktorý sa nevie normálne správať. Nedodržuje základné hygienické a spoločenské návyky. Často používané ako hanlivé označenie pre róma.


  • Rómčina: Označenie róma, ktorý nedodržuje rómske zásady a robí tak hanbu rodine.
  • Maďarčina: V minulosti slovo "Dögös" označovalo špinavého človeka, ktorý pojedal uhynuté zvieratá (dög) ako psy alebo kone.
Avatar anonýmneho autora

Alektorofóbia

Niekedy paralyzujúca duševná porucha charakterizovaná neustálym strachom z kurčiat, ako zo samotných vtákov, tak aj z akéhokoľvek jedla vyrobeného z kuracích častí.

Avatar anonýmneho autora

Sigma

Označenie pre úspešného a obľúbeného muža nezávislého od ostatných.

Títo ľudia sa nepodriaďujú spoločenským normám a radšej myslia sami za seba.


Sigma je na podobnom mieste v hierarchii ako alfa samec, hoci je zvyčajne viac introvertný a vyrovnanejší. Nevyhľadáva spoločnosť, stačí mu len menší okruh priateľov, s ktorými má hlbší vzťah. Uprednostňuje aktivity, kde môže byť sám sebou a rozvíjať sa.

Avatar anonýmneho autora

Trigovica

Mikina v nitrianskom/trenčianskom nárečí. Často zamienaňé za druh alkoholu.


Rečník 1: Je mi zima, nemáš trigovicu?

Rečník 2: Také nepijeme, mám len slivovicu.

Vajgel

Ohorok z cigarety.


Tipni toho vajgla do popolníka, nie na zem!

Nedohasený vajgel bol už neraz príčinou vzniku lesného požiaru.

Avatar anonýmneho autora

Akroným

Akroným

Akronym je kombinácia písmen, kde každé písmeno niečo znamená:


NAKA - Národná kriminálna agentúra

TESLA - Technika slaboprúdová

NATO - North Atlantic Treaty Organization

FBI - Federal Bureau of Investigation

Avatar anonýmneho autora

Antisociál

Na rozdiel od asociála, tento človek je vandal, delikvent, ktorý porušuje sociálne a právne normy a škodí tým každému okolo seba. Patria sem rôzne trestné činy ako kradnutie, sexuálne obťažovanie, vydieranie, únosy, podvody a v extrémnych prípadoch vraždy či terorizmus.

Avatar anonýmneho autora

Antagonista

Môže to byť postava alebo organizácia, ktorá je použitá ako sila opozície voči protagonistovi. Vo vačšine prípadov je antagonista záporák/zloduch. No v prípade, že hlavná postava je zloduch, tak antagonista môže byť aj dobrák alebo hrdina.

Avatar anonýmneho autora
Príspevky: