Význam slova ASAP

ASAP

Skratka ASAP (as soon as possible) v slovenčine znamená "čo najskôr" alebo "hneď ako to bude možné". Táto skratka sa najčastejšie používa v oblasti komunikácie s klientom, kde sa vyžaduje okamžitá akcia na danú požiadavku. Použitie skratky ASAP vyjadruje dôležitosť a naliehavosť vykonania požiadavky.


Tú prezentáciu máme predložiť našim klientom zajtra ráno. Potrebujeme ju mať hotovú ASAP.

Avatar anonýmneho autora