Význam slova Brainstorming

Brainstorming

Metóda výmýšľania nápadov a zdieľania poznatkov na riešenie konkrétneho obchodného či technického problému, pri ktorej sú účastníci povzbudzovaní, aby premýšľali bez prerušenia.

Je to skupinová aktivita, pri ktorej každý účastník zdieľa svoje nápady hneď, ako mu napadnú. Na záver zasadnutia sa jednotlivé nápady kategorizujú a zoradia.

Avatar anonýmneho autora