Význam slova DevOps

DevOps

Je to myšlienka, že tímy, ktoré vytvárajú aplikácie, by mali byť zodpovedné za ich nasadenie, prevádzku a údržbu.


Tradične, vývojári naprogramujú aplikáciu a potom ju hodia "cez múr" prevádzkovému tímu, ktorý je zodpovedný za jej nasadenie, prevádzku a údržbu.


Alternatíva je DevOps - Development (vývoj) a Operations (prevádzka). Tieto dve divízie sú spojené dokopy, čím vznikajú multifunkčné tímy, ktoré sú schopné samostatne vytvárať, nasadzovať a udržiavať aplikácie.

Avatar anonýmneho autora