Význam slova Dope

Dope

Slovo, ktoré anglickí tínedžeri používajú na opis takmer všetkého dobrého v živote, dobrých správ, pekného športového auta atď. Je to jedno z najbežnejších

slov z slangu mladých ľudí.


Ten nový film bol dope.

SK ekvivalent: "Ten nový film bol špica."

Avatar anonýmneho autora