Význam slova Gaslighting

Gaslighting

Keď niekomu klamete tak, že sa potom cíti ako blázon, pretože už nevie, čomu má veriť. Ide o formu zastrašovania alebo psychického týrania, pri ktorej sa obeti predkladajú nepravdivé informácie, ktoré ju nútia pochybovať o vlastnej pamäti, vnímaní a často aj o zdravom rozume.


Príklad:

  • Šéf v práci neustále znevažuje a podkopáva zamestnanca, hoci podáva dobrý výkon. Šéf mu môže hovoriť veci ako: "Máš šťastie, že tu máš prácu."
  • Časom zamestnanec začne pochybovať o svojich schopnostiach a má pocit, že nie je vo svojej práci dobrý, hoci ju vykonáva dobre.
  • Správanie šéfa (gaslighting) môže mať negatívny vplyv na sebavedomie a duševné zdravie zamestnanca.

Avatar anonýmneho autora