Význam slova Gigachad

Gigachad

Gigachad

Označenie extrémne mužného a sebavedomého muža, ktorý je považovaný za ztělesnenie mužnosti. Tento výraz sa používa najmä na internete. Gigachad má zvyčajne vysoké sebavedomie, je fyzicky veľmi silný a je schopný dominovať nad ostatnými mužmi. Tento výraz často zahrňuje stereotypné predstavy o mužnosti, ako sú napríklad sila, odvaha a úspech v sexuálnom živote.


V niektorých prípadoch sa tento výraz môže používať aj ironicky alebo sarkasticky na kritiku prehnanej mužnosti.

Avatar anonýmneho autora