Význam slova Groomer

Groomer

Staršia osoba, ktorá si potajme buduje vzťah, dôveru a emocionálne spojenie s dieťaťom alebo mladým človekom, aby s ním mohla manipulovať, zneužívať ho a týrať (zvyčajne sexuálne).

Avatar anonýmneho autora