Význam slova MH

MH

Man-hour (človekohodina) alebo hodina práce je jednotka predstavujúca neprerušovanú prácu bez prestávok priemerného zamestnanca za jednu hodinu.


Jednotka sa používa pri plánovaní projektov na odhadnutie času a nákladov potrebných na dokončenie projektu.

MH | man-hour

Avatar anonýmneho autora