Význam slova NDA

NDA

Dohoda o mlčanlivosti (Non disclosure agreement). Je to právna zmluva medzi stranami, v ktorej sa uvádzajú dôverné informácie, ktoré si chcú navzájom poskytovať, a obmedzuje sa ich poskytovanie tretím stranám. V prípade porušenia hrozí pokuta alebo dokonca vezenie.


Napríklad pri vývoji softvéru sa NDA podpisuje na ochranu firemného kódu alebo obchodného tajomstva.

Avatar anonýmneho autora