Význam slova NEET

NEET

NEET

Tento termín sa používa v oblasti vzdelávania, je to skratka pre "Not in Education, Employment or Training" (nevzdeláva sa, nepracuje, nepraxuje). Skratka NEET je pôvodom z Anglicka, ale jej používanie sa rozšírilo aj do iných krajín vrátane Japonska, Číny a Južnej Kórey.


Sú to najčastejšie ľudia vo veku 16 až 24 rokov (v Japonsku 15 až 34 rokov), ktorí ukončili svoje vzdelanie a sú nezamestnaní. Zoomeri takto označujú povaľačov, flákačov bez budúcnosti, ktorým sa nechce robiť.


V poslednom desaťročí sa výrazne znížil podiel mladých dospelých NEET. V roku 2013 bol v EÚ zaznamenaný vrchol v podobe 16,1% a potom začal postupne klesať. V roku 2022 už bol na hodnote len 11.7%.

Avatar anonýmneho autora