Význam slova Otaku

Otaku

Otaku

Slovo vzniklo z japonského "taku" (tvôj dom) a pridaním predpony -o. Význam závisí od kontextu. Medzi anglickými hovoriacimi je to byť milovník/fanúšik niečoho. Zvyčajne japonskej kultúry a ich médií ako napríklad anime alebo mangy.


V japonštine je však tento výraz vnímaný ako hanlivý, ľudia si pod tým predstavujú asociála, ktorý má na internete nezdravú závislosť a opúšťa svoj domov len vtedy, ak je hladný alebo si potrebuje niečo kúpiť.

Avatar anonýmneho autora