Význam slova POV

POV

POV

Skratka od "Point of view" - úhoľ pohľadu. Je to pozícia, z ktorej je niečo alebo niekto pozorovaný.


  • "Rano som sa zobudil a pozeral som sa z okna. Videl som ako slnko práve vychádzalo nad obzor. V tej chvíli som zacítil pocit pokoja" - v tejto vete je POV z prvej osoby. Rozprávač hovorí o svojích pocitoch a zážitkoch.
  • YouTube obsahuje rôzne POV videá z luxusných áut, ktoré zachytavajú, čo presne vodič vidí a počuje, keď ich šoféruje.
Avatar anonýmneho autora