Význam slova PWM

PWM

PWM

Impulzová šírková modulácia alebo "pulse width modulation." Je to technika používaná na riadenie množstva energie dodávanej do zariadenia nastavením šírky elektrických impulzov. Bežne používané v zariadeniach, ako sú regulátory motorov, napájacie zdroje, audio zosilňovače.


PWM si môžete predstaviť aj ako veľmi rýchly spínač:

  • Máte žiarovku a chcete jej stlmiť jas na 50%, takže tento spínač bude polovicu času vypnutý a druhú polovicu zapnutý.
  • Ľudské oči toto vnímajú ako zníženie jasu. Nedokážu spozorovať tieto zapínania a vypínania (impulzy), pretože prebiehajú príliš rýchlo (v miliontinách sekundy).
Avatar anonýmneho autora