Význam slova Triggered

Triggered

"Triggered" sa dá do slovenčiny preložiť rôznymi spôsobmi v závislosti od kontextu: dostalo ma to, nahnevalo ma to, dojalo ma to...


V angličtine sa však "triggered" používa aj v iných kontextoch, napr. ako neprimeraná reakcia na podnet, ktorý môže súvisieť s psychologickými problémami, politickými názormi, náboženským presvedčením a podobne.

Avatar anonýmneho autora