Význam slova Wagie

Wagie

Niekto, kto pracuje v bežných zamestnaniach, najmä v tých, ktoré sú vnímané ako nenaplňujúce alebo monotónne. Pomenovanie je zložené zo slova "wage" (výplata).


Zvyčajne používané v online komunitách, kde sa diskusie točia okolo tém, ako sú protipracovné (anti-work) postoje, kritika kapitalizmu či túžba po finančnej nezávislosti.

Avatar anonýmneho autora