Význam slova Whistleblower

Whistleblower

Oznamovateľ, informátor. Je to niekto, kto ako jeden z prvých upozorní na nejaké nemorálne či nelegálne skutočnosti často v rámci organizácie alebo vlády, ktoré sú pred verejnosťou utajené. Títo ľudia zohrávajú kľúčovú úlohu pri poukázovaní na problémy a ich riešeniach.


V roku 2013 whistleblower Snowden zverejnil dokumenty o metódach NSA, ktorými americká vláda špehuje svojích občanov. Svojím konaním tak vyvolal celosvetovú diskusiu o ochrane súkromia, sledovaní a transparentnosti vlády.

Avatar anonýmneho autora