Význam slova NPC

NPC

Skratka pochádza z počítačových RPG hier, kde NPC (Non-playable character) je nehrateľná postava, čiže postava, ktorú hráč nedokáže ovládať. Tieto postavy sú naprogramované tak, aby poskytovali vopred určené odpovede a dialógy. Je to aj spôsob ako nazvať niekoho predvídateľným či jednoduchším.


Charakteristika NPC v hrách:

  • Odpovedanie na všetky otázky zaužívaným dialógom bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na danú situáciu.
  • Nelogické správanie a robotický pohyb.
  • Poskytuje hráčovi rôzne úlohy (questy).

Rečník 1: *Objedná si pizzu*

Kuriér: *Dozvezie pizzu*

Kuriér: Nech sa páči, prajem dobrú chuť.

Rečník 1: Ďakujem aj ja vám.