Význam slova URBEX

URBEX

URBEX

Urbex je akroným od slova URBANEX po anglicky "Urban Exploration", čo sa dá preložiť ako: "Prieskum miest." Je to proces skúmania a dokumentovania významných opustených budov, vrátane tých s historickým významom, ktoré by inak boli stratené a zabudnuté. Pri URBEXe je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek vandalizmu a budovu nijak nepoškodiť.


Na YouTube môžete nájsť rôzne URBEXy zo starých nemocníc, veží, úkrytov a iných opustených komplexov.