IPečko

IP = istý pich. Stretnutie, pri ktorom je vysoká pravdepodobnosť sexu.


Dnes večer pôjdem k priateľke na IPečko.

Avatar anonýmneho autora

Záletník

-

Muž, ktorý podvádza svoju ženu. Zalieta jej za inými ženami.

Avatar anonýmneho autora

Avant-garde

Po francúzky "predvoj". Pôvodne sa vzťahoval na predok vojenskej formácie a naznačoval, že ide o skupinu, ktorá posúva hranice, neskôr sa začal tento pojem spájať s experimentálnymi a priekopníckymi hnutiami v umení a kultúre. Vzhľadom na to, že spochybňuje existujúce myšlienky, postupy a formy, sa avant-gardné umenie často stretáva s odporom a kontroverziou.


Avantgardné návrhy Alexandra McQueena posúvajú hranice šatníku bežných ľudí.

Avatar anonýmneho autora

Kandeláber

Stojan, na ktorom svieti žiarovka či iný zdroj svetla. Príklady: stĺp pouličnej lampy, svietnik.

Avatar anonýmneho autora

Koncipient

Je to pomocník, ktorý pod dozorom vykonáva prax za účelom nadobudnutia vedomostí a osvojenia si skúseností potrebných na výkon budúceho povolania. Príklady: advokátsky koncipient, notársky koncipient, exekútorský koncipient.

Avatar anonýmneho autora

Riff

  • Opakujúci sa akord alebo refrén v hudbe.
  • Trefná poznámka.
Avatar anonýmneho autora

Rekuperácia

Proces obnovy a opätovného využitia energie, ktorá by sa inak premrhala. V kontexte vozidiel, najmä elektrických, je rekuperácia zachytávanie a opätovné využívanie energie počas brzdenia.


Príklady:

  • Regeneratívne brzdenie - pri jazde autom dole kopcom, auto brzdí motorom, motor sa správa ako generátor a dobíja tým batériu
  • Vodné elektrárne - využívajú kineticku energiu prúdiacej vody na výrobu elektrickej energie.
  • Rekuperácia tepla - zachytávanie a opätovné využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri priemyselných procesoch s cieľom zlepšiť celkovú energetickú účinnosť.
Avatar anonýmneho autora

Brokát

Brokát

Druh tkaniny, často vyrobenej z hodvábu, s vyvýšeným vzorom, ktorý je zvyčajne zlatý alebo strieborný. Bežne sa používa v tradičných odevoch a dekoratívnych textíliách.


V minulosti sa šlachtici počas veľkolepých ceremónií a kráľovských slávností zdobili honosnými brokátovými odevmi a perlami.

Avatar anonýmneho autora

Valorizácia

Valorizácia sa zvyčajne vzťahuje na proces zvyšovania hodnoty niečoho. V oblasti financií sa to často vzťahuje na zvýšenie hodnoty majetku.


Príklady valorizácie:

  • Prerábka a modernizácia nehnuteľnosti s cieľom zvýšiť jej trhovú hodnotu.
  • Zvyšovanie podielu spoločnosti na trhu a zlepšovanie ziskovosti prostredníctvom strategických investícií.
  • Zlepšovanie funkčnosti a vlastností softvéru s cieľom zvýšiť jeho celkovú hodnotu.
Avatar anonýmneho autora

Prefektúra

Prefektúra je v Japonsku administratívne členenie oblastí. Je to podobné krajom alebo provinciám v iných krajinách. Každú prefektúru riadi volený guvernér a zákonodarný zbor.


Zoznam: Kyoto, Osaka, Hokkaido, Tokyo, Hiroshima, Okinawa, Nagano, Aichi, Fukuoka, Kanagawa

Avatar anonýmneho autora