ASAP

Skratka ASAP (as soon as possible) v slovenčine znamená "čo najskôr" alebo "hneď ako to bude možné". Táto skratka sa najčastejšie používa v oblasti komunikácie s klientom, kde sa vyžaduje okamžitá akcia na danú požiadavku. Použitie skratky ASAP vyjadruje dôležitosť a naliehavosť vykonania požiadavky.


Tú prezentáciu máme predložiť našim klientom zajtra ráno. Potrebujeme ju mať hotovú ASAP.

Avatar anonýmneho autora

Pokrytec

Neúprimný človek bez pevných morálnych zásad. Často hovorí jednu vec a robí niečo iné, snaží sa získať sympatie a zároveň si zachovať svoje vlastné záujmy bez ohľadu na iných ľudí. Pokrytec často kritizuje iných ľudí za veci, ktoré sám robí, alebo sa snaží ukázať sa iným v lepšom svetle, než je v skutočnosti.


  • V práci: Zamestnanec, ktorý kritizuje svojich kolegov za nedostatok produktivity, ale súčasne sám pracuje len minimálne.
  • V politike: Politik, ktorý verejne kritizuje korupciu a zneužívanie moci, no zároveň sám tajne prijíma úplatky.
  • Na internete: Influencer, ktorý propaguje výrobky a služby, ktoré sú v skutočnosti pre neho nezaujímavé a nepoužíva ich.
Avatar anonýmneho autora

Gigachad

Gigachad

Označenie extrémne mužného a sebavedomého muža, ktorý je považovaný za ztělesnenie mužnosti. Tento výraz sa používa najmä na internete. Gigachad má zvyčajne vysoké sebavedomie, je fyzicky veľmi silný a je schopný dominovať nad ostatnými mužmi. Tento výraz často zahrňuje stereotypné predstavy o mužnosti, ako sú napríklad sila, odvaha a úspech v sexuálnom živote.


V niektorých prípadoch sa tento výraz môže používať aj ironicky alebo sarkasticky na kritiku prehnanej mužnosti.

Avatar anonýmneho autora

Git gud

Fráza pochádza zo zámerne nesprávnej výslovnosti slov "get good", čo v podstate znamená "zlepši sa". Je to krátky ale výstižný spôsob vyjadrenia: "Ak ti to nejde, je to tvoja chyba. Prax robí majstra a ty tú prax potrebuješ." Je prevažne používaná v online videohrách na zosmiešnenie niekoho, kto má problém s určitou časťou hry.


Rečník 1: Táto hra je nehrateľná. Už pol hodinu som na prvej úrovni a neviem ju prejsť.

Rečník 2: Git gud.

Avatar anonýmneho autora

Biletár

Biletár je človek, ktorý stojí pri vstupe a kontroluje vstupenky. Môžeme sa s ním strenúť pri divadelných predstaveniach, kinách či kluboch. Jeho hlavnou úlohou je zistiť či každý návštevník má platnú vstupenku. Taktiež kontroluje dress code návštevníkov. Vačšinou ide o prácu na dohodu.

Avatar anonýmneho autora

Dress code

Dress code

Dress code je súbor pravidiel o tom, aké oblečenie sa smie a nesmie nosiť v škole, na úrade, v reštaurácii a pod.


Pohovor - sako s košeľou a kravatou

Pohreb - slušné čierne oblečenie

Opera - spoločenský oblek alebo šaty

Avatar anonýmneho autora

URBEX

URBEX

Urbex je akroným od slova URBANEX po anglicky "Urban Exploration", čo sa dá preložiť ako: "Prieskum miest." Je to proces skúmania a dokumentovania významných opustených budov, vrátane tých s historickým významom, ktoré by inak boli stratené a zabudnuté. Pri URBEXe je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek vandalizmu a budovu nijak nepoškodiť.


Na YouTube môžete nájsť rôzne URBEXy zo starých nemocníc, veží, úkrytov a iných opustených komplexov.

Akroným

Akroným

Akronym je kombinácia písmen, kde každé písmeno niečo znamená:


NAKA - Národná kriminálna agentúra

TESLA - Technika slaboprúdová

NATO - North Atlantic Treaty Organization

FBI - Federal Bureau of Investigation

Avatar anonýmneho autora

Homonymum

Homonymum

Homonymá (rovnozvučné slová) sú slová, ktoré majú rovnaké znenie, ale inak nemajú vôbec nič spoločné. Každé jedno slovo má odlišný význam.


Príklady:

  • Raketa - raketa do vesmíru, tennisová raketa
  • Zámok - zámok na dvere, Bojnický zámok
  • Klúč - klúč od domu, údržbársky kľúč
  • Koruna - koruna stromu, kráľovská koruna
Avatar anonýmneho autora

Plot twist

Náhly zvrat v udalostiach seriálu, filmu, knihy a pod. Je to prekvapenie, ktoré zmení všetko, čo sme si mysleli, že o príbehu vieme. Môže sa objaviť z ničoho nič alebo môže byť pripravovaný od začiatku príbehu, kde na konci dôjde k nečakanému rozuzleniu.


Príklady:

  • Detektív vyšetruje prípad vraždy a na konci sa ukáže, že celú dobu ten vrah bol on a robil všetko pre to aby od seba odvrátil pozornosť.
  • (Spoiler z filmu Šiesty zmysel) Chlapec Cole vidí mrtvých ľudí a preto hľadá pomoc od psychológa Malcolma. Prostredníctvom rôznych emotívnych a strašidelných udalostí diváci zistia, že samotný Malcolm je v skutočnosti duch, ktorý nevedel, že je mŕtvy.